SSH sleept eerste bewoners voor de rechter – update 4

Afgelopen vrijdag, 21 oktober 2011, heeft SSH Utrecht de eerste vijf huurders van de Cambridgelaan voor de rechter gedaagd. Het Woonbestuur Stadspanden zat tussen het publiek en hoorde de persoonlijke verhalen van ‘de gedaagden’ en de kille argumentatie van SSH waarom bewoners hun woongenot en huurbescherming moeten inleveren. Duidelijk is dat SSH geen rekening gaat houden met persoonlijke situaties, hoe schrijnend ook. Geen inschrijfbewijs, geen woning. Ze willen dat deze bewoners hoe dan ook weggaan.

Ook vertrekken als je tijdelijk stopt
De enige dame die door SSH gedaagd was vertelde over studievertraging, om zo familie te kunnen bijstaan in moeilijke tijden. Ze was zeer gemotiveerd om op een later moment weer verder te studeren, maar kon op dat ene moment dat SSH er om vroeg, geen inschrijfbewijs laten zien. Pech, stelde advocaat De Groot die SSH vertegenwoordigde. Die zocht haar inschrijftijd bij Woningnet op en gebruikte dat als argument. Of het opvragen van de inschrijftijd bij Woningnet überhaupt toegestaan is, is nog de vraag. Vertrekken dus, ook als je door omstandigheden slechts tijdelijk met je studie stopt.

‘Onder de brug is nog plek’
Maar ook als je je te kort of te laat hebt ingeschreven bij Woningnet moet je weg. De tweede gedaagde, nog student, zei heel gelukkig te zijn op de Cambridgelaan. Daar heeft hij zijn vriendenkring opgebouwd, die evenals hij wat later afstuderen. Het ‘redelijk aanbod’ van de SSH betekende voor hem woongenot en huurbescherming inleveren, in ruil voor een gesprek op het SSH-kantoor met een bak slappe koffie en ‘sorry, we kunnen niets voor je doen’. Hij vindt ook dat kamers niet eeuwig door ex-studenten moeten worden bewoond. Maar met één jaar vertrektijd is voor hem onmogelijk om dezelfde fijne woonsituatie te vinden. Dom van je, stelde de advocaat van SSH.

De advocaat van deze bewoner voerde tevens aan dat SSH met het opvragen van je bewijs van inschrijving mogelijk de Wet bescherming persoongegevens overtreedt. SSH heeft namelijk in de voorwaarden staan dat zij deze gegevens met derden mag delen terwijl dit geheel niet nodig is.

Wereldreis? Kamer kwijt!
De derde gedaagde was nog in het buitenland en was daarom niet aanwezig. Hij werd wel vertegenwoordigd door zijn advocaat. Veel studenten maken vlak na hun afstuderen een wereldreis. Enerzijds omdat ze zich nog te jong vinden voor de arbeidsmarkt, anderzijds omdat ze nog niet precies weten wat ze na hun studie willen doen. Na zijn tijd in het buitenland wil de gedaagde terugkeren naar de kamer, om van daar uit te werken naar een nieuwe toekomst en eventueel een nieuwe studie. Doe dat maar bij papa en mama, aldus SSH.

SSH gaat je niet tegemoet komen
Gedaagde vier heeft niet de financiële armslag om te verhuizen, en te weinig kansen om een nieuwe woning vinden op de minstens zo krappe startersmarkt. Hij zou graag door SSH gecompenseerd worden in zijn verhuiskosten, wat niet ongebruikelijk is. Warandebewoners kregen een vergoeding toen ze plaats maakten voor 200 shortstayers. “Helaas… iedereen verhuiskostenvergoeding, daar kunnen we niet aan beginnen. We moeten nog zóveel meer bewoners voor de rechter slepen…, dit zou een precedent scheppen” aldus het ‘emotionele’ betoog van SSH.

‘De brieven komen bedreigend over’
Ook gedaagde vijf droeg persoonlijke omstandigheden aan, en kan vanwege zijn financiële situatie onmogelijk zo snel een nieuwe woning vinden. Ook zei hij boos te zijn over de manier waarop SSH dit aanpakt. Geen overleg vooraf, of persoonlijk passend aanbod. “Nee, de SSH stuurt direct een kille zakelijke ‘dreigbrief’ waarin meteen gedreigd wordt met de uitzetting.” Ook de andere gedaagden noemden de manier waarop hoogst onprettig. De advocaat van SSH vond het wel meevallen: “Heel netjes geschreven toch, deze brief? Bewoners moeten toch weten aan welke dure, pijnlijke, tijdrovende procedures we ze onderwerpen?”

Conclusie
De persoonlijke verhalen illustreren treffend hoe SSH zich gaat opstellen: niet flexibel, onverschillig en ongeïnteresseerd in de woon- en leefsituatie waarin jij je bevindt. Aan doorverhuisregelingen en verhuiskostenvergoedingen wil SSH al helemaal niet beginnen. Met de invoering van het campuscontract bij Stadspanden II is dit ook geen uitwijkmogelijkheid meer voor de student die net niet meer in het standaardplaatje van SSH past. Het hele bewonersbestand moet immers worden ‘schoongeveegd’. Het is echter maar de vraag of ze dat lukt. De advocaten van de bewoners leverden uitstekende argumenten aan ter verweer. Tegelijkertijd houden de aangevoerde SSH-argumenten geen stand voor de Stadspanden. Ons advies daarom is nog altijd hetzelfde: teken niet het campuscontract dat SSH je aanbiedt, je staat heel sterk.

Waarom doet SSH dit dan? Omdat ze zo hoopt één voor één bewoners weg te pesten, die geen zin hebben in een juridische strijd, hoe onrechtvaardig ook: de zogenoemde oprolstrategie. Woonbestuur Stadspanden zal zich daarom, gezamenlijk met andere complexen, uitspreken tegen het voornemen van de SSH om hele ladingen rechtzaken te voeren. Tegelijkertijd zorgen we er samen met andere complexen voor dat bewoners optimaal geïnformeerd zijn en gaan we voorop in de juridische strijd!

Een vonnis in deze zaak wordt voor 23 november a.s. verwacht.

UPDATE 24 november –  De rechter heeft 23 november aangegeven dat de zaak nog ‘voor vonnis’ is. Mogelijk wordt er op 21 december een vonnis bekend, of besluit de rechter of er al dan niet een nadere schriftelijke ronde komt. Dat wil zeggen een conclusie van repliek (van SSH) en een conclusie van dupliek (van gedaagden). Verdere zittingen zullen een rolzitting zijn, geen hoorzitting.

UPDATE 22 december – Nogmaals voor vonnis, volgende rolzitting staat gepland voor 18 januari 2012.
UPDATE 19 januari – Nogmaals voor vonnis gehouden, volgende rolzitting staat gepland voor 15 februari a.s.
UPDATE 16 februari – Nogmaals voor vonnis gehouden, volgende rolzitting staat gepland voor 14 maart a.s.
UPDATE 1 maart – 29 februari: vonnis negatief voor bewoners van de Cambridgelaan. Wij wachten nog op het vonnis.