BoKS zoekt nieuwe bestuursleden

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complex-overstijgende belangen  van de ruim 19.000 SSH-huurders. De leden van BoKS zijn besturen van verschillende complexen van SSH. Het BoKS bestuur bestaat uit 6 mensen, een redactiemanager, een aantal werkgroep-coördinatoren en secretariële ondersteuning. Behalve secretariële ondersteuning werkt iedereen op vrijwillige basis. Ons nieuw algemeen bestuurslid functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. Hij/zij heeft voldoende tijd om een serieuze invulling te kunnen geven aan deze functie.

Vacature 1: aandachtsgebied belangenbehartiging
 Als belangenbehartiger informeert BoKS graag de Utrechtse politiek en andere belanghebbenden over het woonbeleid dat studenten en starters aangaat. In deze functie zal je als lobbyist van BoKS onder andere Raadsinformatieavonden van de gemeente Utrecht of door stakeholders georganiseerde bijeenkomsten bezoeken en de zienswijze van BoKS promoten door in te spreken. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met raadsleden en achterban van BoKS. Voor deze activiteiten zoeken wij een nieuw gezicht!

Taken
• Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
• Onderhouden van contact met  bewonerscommissies
• Coördineren van de Werkgroep Politiek
• Onderhouden van contact met verschillende belangengroepen, SSH, de gemeente en de  verschillende gemeenteraadsfracties

Jouw competenties
• Een netwerkkoning(in) zijn
Een dossierspecialist kunnen worden 

Vacature 2: aandachtsgebied duurzaamheid
Als huurdersorganisatie vindt BoKS het belangrijk dat iedereen een goed onderhouden dak boven zijn hoofd heeft. Daarom zoekt BoKS iemand die zich in wil zetten voor duurzaamheid van de woningen en anderen wil adviseren op dit gebied.

Taken
• Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
• Onderhouden van contact  met bewonerscommissies
• Coördineren van   de Werkgroep Duurzaamheid
• Onderhouden van contact met verschillende belangengroepen voor wonen en duurzaamheid, SSH, de gemeente en andere partijen
Jouw competenties
• Feeling hebben met duurzaamheid
• Creatief kunnen denken en technisch inzicht hebben

Algemeen:
 Wat kan BoKS jou bieden?
• “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging
• Bestuurservaring
• Een waardevol netwerk

Sluitingstermijn 1 februari 2015 Tijdsbesteding: 6 uur per week Vergoeding: onkostenvergoeding Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen Contactgegevens Geïnteresseerd in één van deze functies? Dan kun je contact opnemen met het bestuur van BoKS via bestuur@boksxl.nl  Reageren kan tot 1 februari 2015.