Informatie

Informatie

Het Woonbestuur Stadspanden vertegenwoordigt alle 1436 huurders van Stadspanden I en Stadspanden II van SSH en bemiddelt tussen huurders en SSH of andere partijen. Het Woonbestuur Stadspanden (WBS) bestaat uit bewoners van de stadspanden die de gezamenlijke belangen van deze bewoners behartigen. Het is in 1995 opgericht als stichting.

Het WBS voert overleg met SSH over kwesties die gaan over de gezamenlijke belangen van de bewoners van de stadspanden. Naast overleg met SSH vindt ook overleg plaats met woonbesturen van andere complexen en met het BoKS, de overkoepelende organisatie waarin alle woonbesturen van SSH vertegenwoordigd zijn. Tevens houdt het WBS enquêtes onder de bewoners zodat knelpunten of problemen die worden gesignaleerd aangegeven kunnen worden.

Enige malen per jaar verschijnt een nieuwsbrief waarin belangrijke actuele onderwerpen over de stadspanden worden behandeld. In tegenstelling tot de complexen kent het WBS geen Sociale Commissie. Bij problemen als geluidsoverlast of betalingsachterstand kun je contact opnemen met SSH. Alle andere problemen of misstanden kun je aankaarten bij het WBS.

Je kunt bij het woonbestuur terecht met problemen met het pand waarin je woont. Bijvoorbeeld als je problemen hebt met onderhoud of maar ook problemen met het contact met SSH. Zie ook de thema-pagina’s. Ook voor klachten, opmerkingen of tips kun je bij ons terecht. Misschien heb je ideeën over hoe je kamer of huis verbeterd kan worden? Stuur het woonbestuur dan een mailtje!